Rozcestník

ČeštinaAngličtina

znak obce Bohdalice PavloviceBohdalice - Pavlovice

znak obce DražoviceDražovice

znak obce HlubočanyHlubočany

znak obce KučerovKučerov

znak obce LysoviceLysovice

znak obce Rostěnice ZvonoviceRostěnice - Zvonovice

Svazek obcí Větrník
oficiální stránky

Hp photoHp photoHp photoHp photoHp photoHp photo

Velikost textu

Doporučené cyklotrasy

Trasa 1

ROSTĚNICE | ZVONOVICE | LYSOVICE | VĚTRNÍK | KOJÁTKY - ROZC. | BUČOVICE | LETONICE | DRAŽOVICE | LYSOVICE | ROSTĚNICE

Délka trasy: 28.4 km Úseky cesty typu: Pěší 1.8 km, Lesní/polní 8.6 km, Vozová 4.2 km, Silnice III.třídy/MK 11.4 km, Silnice II. třídy 2.4 km
Maximální výška: 394 m n.m. 
Minimální výška: 223 m n.m. 
Převýšení: 171 m

trasa 1

trasa 1 převýšení

Zajímavosti na trase:  
Rostěnice-Zvonovice – první zmínka o obci pochází už z roku 1141, historická expozice v obecním domě, památková zóna s historickým hanáckým domem, kostel svatého Cyrila a Metoděje z let 1857 - 1863 | Lysovice – první písemná zmínka pochází až z roku 1465, v současnosti památková zóna s historickým hanáckým domem se žudrem, kostel Srdce Ježíšova, koňská stanice | Větrníky – NPR, jedna z největších a nejcennějších stepních rezervací na jižní Moravě s rozlohou necelých 30 ha (23 druhů chráněných a 43 druhů ohrožených rostlin) | Bučovice – první zmínka z roku 1322, renesanční zámek z let 1567 -1582 (národní kulturní památka), radnice na náměstí, budova Strakošova domu z konce 18. století | Letonice – první zmínka o obci z doby vlády Václava I., barokní kostel sv. Mikuláše, barokní kaple Panny Marie Bolestné, volnočasový areál (lezecká stěna), koňská stanice | Dražovice - první zmínka o obci pochází už z roku 1131, kostel svatého Jana Křtitele, socha svatého Jana Nepomuckého, zrekonstruované koupaliště s brouzdalištěm 


Trasa 2

KUČEROV | LYSOVICE | ZVONOVICE | ROSTĚNICE | LULEČ | U LIBUŠE | LULEČ | NEMOJANY | HABROVANY | ROUSÍNOV | ROUSÍNOVEC | KROUŽEK | POD LUTRŠTÉKEM | U MATKY BOŽÍ | LYSOVICE | KUČEROV

Délka trasy: 33.7 km  
Úseky cesty typu: Lesní/polní 10.6 km, Vozová 4.8 km, Silnice III.třídy/MK 17.9 km, Silnice II. třídy 0.4 km 
Maximální výška: 352 m n.m. Minimální výška: 220 m n.m. 
Převýšení: 132 m

trasa 2

trasa 2 převýšení

Zajímavosti na trase:  
Kučerov - první písemná zmínka o obci pochází z roku 1235, kostel sv. Petra a Pavla z let 1698 - 1741, barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století, dům č.p. 12 se žudrem | Lysovice – první písemná zmínka pochází až z roku 1465, v současnosti památková zóna s historickým hanáckým domem se žudrem, kostel Srdce Ježíšova, koňská stanice | Rostěnice-Zvonovice – první zmínka o obci pochází už z roku 1141, historická expozice v obecním domě, památková zóna s historickým hanáckým domem, kostel svatého Cyrila a Metoděje z let 1857 až 1863 | Luleč – zbytky středověkého hradu, areál přírodního koupaliště s rozlohou 6 400m2 (tři travnaté pláže, skokanské můstky, skluzavky, sociální zázemí i hřiště) | Nemojany – boží muka, barokní kostel svatého Martina na návrší nad obcí, zachované tři mlýny poháněné vodním náhonem, rybník Chobot (sportovní rybaření) | Habrovany - první písemná zmínka o obci pochází z roku 1350, zámek, kostel Nejsvětější Trojice | Rousínov – první zmínka již roku 1222, kostel sv. Máří Magdalény, nábytkářská tradice | Rousínovec – barokní kostel sv. Václava z 18. stol., dům č.p. 7 postavený ve stylu lidové architektury 19. století | Lutršték – poutní barokní kaple Bolestné panny Marie | Mrazový klín - zajímavý skalní útvar (přírodní památka) 


Trasa 3

HLUBOČANY | DVOREK | NA SKALKÁCH | PODBŘEŽICE | LYSOVICE | HLUBOČANY 

Délka trasy: 21.1 km Úseky cesty typu: Lesní/polní 2.7 km , Vozová 3.9 km, Silnice III.třídy/MK 14.5 km 
Maximální výška: 330 m n.m. Minimální výška: 250 m n.m. 
Převýšení: 80 m

trasa 3

trasa 3 převýšení

Zajímavosti na trase:
Bohdalice-Pavlovice - první písemná zmínka o Bohdalicích je z roku 1337, barokní zámek, empírový kostel Nanebevzetí panny Marie z let 1807 – 1814, barokní socha svatého Jana Nepomuckého z počátku 18. století | Ve Žlebcách – přírodní rezervace | Orlov – zřícenina hradu nad vsí v lese | Hlubočany - první písemná zmínka o obci je z roku 1131, hanácká lidová architektura 19. století, kaplička se zvonicí | Kučerov - první písemná zmínka o obci pochází z roku 1235, kostel sv. Petra a Pavla z let 1698 - 1741, barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století, dům č.p. 12 se žudrem


Trasa 4

BOHDALICE | PAVLOVICE U BOHDALIC | ŽEŠOV | ORLOV - ZŘÍC. | MORAVSKÉ PRUSY | ZOUVALKA | NA SKALKÁCH | DVOREK | HLUBOČANY | KUČEROV | BOHDALICE  

Délka trasy: 24.9 km Úseky cesty typu: Pěší 1.9 km, Lesní/polní 10 km, Vozová 3.4 km, Silnice III.třídy/MK 8 km, Silnice II. třídy 1.6 km 
Maximální výška: 411 m n.m. 
Minimální výška: 249 m n.m. 
Převýšení: 162 m

trasa 4

trasa 4 převýšení


Zajímavosti na trase
Bohdalice-Pavlovice - první písemná zmínka o Bohdalicích je z roku 1337, barokní zámek, empírový kostel Nanebevzetí panny Marie z let 1807 – 1814, barokní socha svatého Jana Nepomuckého z počátku 18. století | Ve Žlebcách – přírodní rezervace | Orlov – zřícenina hradu nad vsí v lese | Hlubočany - první písemná zmínka o obci je z roku 1131, hanácká lidová architektura 19. století, kaplička se zvonicí | Kučerov - první písemná zmínka o obci pochází z roku 1235, kostel sv. Petra a Pavla z let 1698 - 1741, barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století, dům č.p. 12 se žudrem


Trasa 5

DRAŽOVICE | LETONICE | LETONSKÝ HÁJEK | NĚMČANY | SLAVKOV U BRNA | (POD URBANEM | EXIT ROUSÍNOV, 215 KM | ROUSÍNOVEC | ROUSÍNOV | PODBŘEŽICE | DRAŽOVICE 

Délka trasy: 26.25 km Úseky cesty typu: Lesní/polní 3.3 km, Vozová 4.1 km, Silnice III.třídy/MK 18.15 km, Silnice II. třídy 0.7 km 
Maximální výška: 339 m n.m. 
Minimální výška: 210 m n.m. 
Převýšení: 129 m 

trasa 5

trasa 5 převýšení

Zajímavosti na trase
Dražovice - první zmínka o obci pochází už z roku 1131, kostel svatého Jana Křtitele, socha svatého Jana Nepomuckého, zrekonstruované koupaliště s brouzdalištěm | Letonice – první zmínka o obci z doby vlády Václava I., barokní kostel sv. Mikuláše, barokní kaple Panny Marie Bolestné, volnočasový areál (lezecká stěna), koňská stanice | Němčany – první písemná zmínka o obci je z roku 1497, v okolí obce pohřebiště z doby bronzové, kostel svatého Antonína | Slavkov u Brna - první zmínka o osadě Slavkov je z roku 1237, monumentální barokní zámek postavený koncem 17. a počátkem 18. století (obklopen anglickým a francouzským parkem), v historickém jádru města (městská památková zóna) renesanční a barokní domy, klasicistní kostel pocházející z let 1786 až 1790, židovská synagoga a židovský hřbitov | Rousínovec – barokní kostel sv. Václava z 18. stol., dům č.p. 7 postavený ve stylu lidové architektury 19. století | Rousínov – první zmínka již roku 1222, kostel sv. Máří Magdalény, nábytkářská tradice | Podbřežice - první písemná zmínka o obci je z roku 1348, kostel sv. Pavla a Petra, náhrobní kámen malíře Vítka na místním hřbitově a litinový kříž zhotovený v roce 1832


Trasa 6

BOHDALICE | PAVLOVICE U BOHDALIC | ZADNÍ JEZÍRKO | STANOVISKO - SILNICE | ZDRAVÁ VODA (U HVĚZD.) | UHŘICE (U MILONIC) | MILONICE | NESOVICE | LETOŠOV | NEVOJICE | KLOBOUČKY | BUČOVICE - ŽST. | BUČOVICE | ČERNČÍN | KOJÁTKY | BOHDALICE 

Délka trasy: 40.9 km Úseky cesty typu: Lesní/polní 11.7 km, Vozová 8.25 km, Silnice III.třídy/MK 14.8 km, Silnice II. třídy 6.15 km 
Maximální výška: 445 m n.m. 
Minimální výška: 223 m n.m. 
Převýšení: 222 m

trasa 6

trasa 6 převýšení

Zajímavosti na trase
Bohdalice-Pavlovice - první písemná zmínka o Bohdalicích je z roku 1337, barokní zámek, empírový kostel Nanebevzetí panny Marie z let 1807 – 1814, barokní socha svatého Jana Nepomuckého z počátku 18. století | Hvězdlice – první písemná zmínka o obci je z roku 1353, barokní zámek, kostel svatého Jakuba Většího | Uhřice - první písemná zmínka o obci je z roku 1327, kaplička postavená v roce 1994 | Milonice - první písemná zmínka o obci je z roku 1349, empírový kostel svatého Petra a Pavla postavený v letech 1805 až 1807, socha svatého Jana Nepomuckého | Nesovice - první písemná zmínka o obci je z roku 1131, zděná kaplička a socha svatého Jana Nepomuckého, nad obcí renesanční zámek Nové Zámky vybudován v 60. letech 16. století | Nevojice - první písemná zmínka o obci je z roku 1353, barokní kostel svatého Mikuláše postavený kolem roku 1670 | Bučovice – první zmínka z roku 1322, renesanční zámek z let 1567 - 1582 (národní kulturní památka), radnice na náměstí, budova Strakošova domu z konce 18. století | Kojátky - první písemná zmínka o obci je z roku 1358, malý patrový zámek, kaplička


Trasa 7

VYŠKOV | KUČEROV | HLUBOČANY | ROSTĚNICE | ZVONOVICE | LYSOVICE | DRAŽOVICE | PODBŘEŽICE | KOMOŘANY | TUČAPY | NEMOJANY | LULEČ | U LIBUŠE | NAD SKÁLOU | PÍSTOVICKÝ MLÝN | RIVIERA - KOUPALIŠTĚ | KOPANINY (U DRNOVIC) | DRNOVICE | VYŠKOV - ŽST. | VYŠKOV

Délka trasy: 58.6 km
Úseky cesty typu: Pěší 0.4 km, Lesní/polní 13.05 km , Vozová 13.05 km, Silnice III.třídy/MK 27.95 km, Silnice II. třídy 4.15 km 
Maximální výška: 430 m n.m. 
Minimální výška: 239 m n.m. 
Převýšení: 191 m

trasa 6
trasa 6 převýšení

Zajímavosti na trase
Vyškov – první zmínka roku 1131, původní gotický hrad z 15. století přestavěn na zámek (muzeum), renesanční a barokní domy, barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, ZOO, DinoPark | Kučerov - první písemná zmínka o obci pochází z roku 1235, kostel sv. Petra a Pavla z let 1698 - 1741, barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století, dům č.p. 12 se žudrem | Hlubočany - první písemná zmínka o obci je z roku 1131, hanáckou lidovou architekturu 19. století., kaplička se zvonicí | Lysovice – první písemná zmínka pochází až z roku 1465, v současnosti památková zóna s historickým hanáckým domem se žudrem, kostel Srdce Ježíšova, koňská stanice | Větrníky – NPR, jedna z největších a nejcennějších stepních rezervací na jižní Moravě s rozlohou necelých 30 ha (23 druhů chráněných a 43 druhů ohrožených rostlin) | Dražovice - první zmínka o obci pochází už z roku 1131, kostel svatého Jana Křtitele, socha svatého Jana Nepomuckého, zrekonstruované koupaliště s brouzdalištěm | Podbřežice - první písemná zmínka o obci je z roku 1348, kostel sv. Pavla a Petra, náhrobní kámen malíře Vítka na místním hřbitově a litinový kříž zhotovený v roce 1832 | Tučapy - první písemná zmínka o obci je z roku 1358, ve středu obce zvonice se dvěma zvony pocházející z roku 1770 | Nemojany – boží muka, barokní kostel svatého Martina na návrší nad obcí, zachované tři mlýny poháněné vodním náhonem, rybník Chobot (sportovní rybaření) | Luleč – zbytky středověkého hradu, areál přírodního koupaliště s rozlohou 6 400m2 (tři travnaté pláže, skokanské můstky, skluzavky, sociální zázemí i hřiště) | Pístovický rybník - přírodní koupaliště (rekreační oblast) | Drnovice - první písemná zmínka o obci je z roku 1046, kostel svatého Vavřince s gotickým jádrem


Kontakt

Svazek obcí Větrník
Rostěnice 109
682 01 Rostěnice-Zvonovice
IČ: 70926727

tel: +420 517 330 610

info@vetrnik-obce.cz

na mapě

CSS Větrník

Centrum společných služeb Svazku obcí Větrník

manažer CSS/specialista na ochranu osobních údajů
e-mail: cssvetrnik@seznam.cz
tel: +420 777 136 325

Informační zpravodaj

Informační zpravodaj svazku obcí větrník

Anketa

Společné akce

Podporuji
7022
Vyhýbám se jim
7035
Nevím
7202

Novinky na email