ČeštinaAngličtina

Bohdalice PavloviceBohdalice - Pavlovice

DražoviceDražovice

HlubočanyHlubočany

KučerovKučerov

LysoviceLysovice

Rostěnice ZvonoviceRostěnice - Zvonovice

Svazek obcí Větrník
oficiální stránky
Hp photoHp photoHp photoHp photoHp photoHp photo

Velikost textu

Doporučené cyklotrasy

Trasa 1

ROSTĚNICE | ZVONOVICE | LYSOVICE | VĚTRNÍK | KOJÁTKY - ROZC. | BUČOVICE | LETONICE | DRAŽOVICE | LYSOVICE | ROSTĚNICE

Délka trasy: 28.4 km Úseky cesty typu: Pěší 1.8 km, Lesní/polní 8.6 km, Vozová 4.2 km, Silnice III.třídy/MK 11.4 km, Silnice II. třídy 2.4 km
Maximální výška: 394 m n.m. 
Minimální výška: 223 m n.m. 
Převýšení: 171 m

trasa 1

trasa 1 převýšení

Zajímavosti na trase:  
Rostěnice-Zvonovice – první zmínka o obci pochází už z roku 1141, historická expozice v obecním domě, památková zóna s historickým hanáckým domem, kostel svatého Cyrila a Metoděje z let 1857 - 1863 | Lysovice – první písemná zmínka pochází až z roku 1465, v současnosti památková zóna s historickým hanáckým domem se žudrem, kostel Srdce Ježíšova, koňská stanice | Větrníky – NPR, jedna z největších a nejcennějších stepních rezervací na jižní Moravě s rozlohou necelých 30 ha (23 druhů chráněných a 43 druhů ohrožených rostlin) | Bučovice – první zmínka z roku 1322, renesanční zámek z let 1567 -1582 (národní kulturní památka), radnice na náměstí, budova Strakošova domu z konce 18. století | Letonice – první zmínka o obci z doby vlády Václava I., barokní kostel sv. Mikuláše, barokní kaple Panny Marie Bolestné, volnočasový areál (lezecká stěna), koňská stanice | Dražovice - první zmínka o obci pochází už z roku 1131, kostel svatého Jana Křtitele, socha svatého Jana Nepomuckého, zrekonstruované koupaliště s brouzdalištěm 


Trasa 2

KUČEROV | LYSOVICE | ZVONOVICE | ROSTĚNICE | LULEČ | U LIBUŠE | LULEČ | NEMOJANY | HABROVANY | ROUSÍNOV | ROUSÍNOVEC | KROUŽEK | POD LUTRŠTÉKEM | U MATKY BOŽÍ | LYSOVICE | KUČEROV

Délka trasy: 33.7 km  
Úseky cesty typu: Lesní/polní 10.6 km, Vozová 4.8 km, Silnice III.třídy/MK 17.9 km, Silnice II. třídy 0.4 km 
Maximální výška: 352 m n.m. Minimální výška: 220 m n.m. 
Převýšení: 132 m

trasa 2

trasa 2 převýšení

Zajímavosti na trase:  
Kučerov - první písemná zmínka o obci pochází z roku 1235, kostel sv. Petra a Pavla z let 1698 - 1741, barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století, dům č.p. 12 se žudrem | Lysovice – první písemná zmínka pochází až z roku 1465, v současnosti památková zóna s historickým hanáckým domem se žudrem, kostel Srdce Ježíšova, koňská stanice | Rostěnice-Zvonovice – první zmínka o obci pochází už z roku 1141, historická expozice v obecním domě, památková zóna s historickým hanáckým domem, kostel svatého Cyrila a Metoděje z let 1857 až 1863 | Luleč – zbytky středověkého hradu, areál přírodního koupaliště s rozlohou 6 400m2 (tři travnaté pláže, skokanské můstky, skluzavky, sociální zázemí i hřiště) | Nemojany – boží muka, barokní kostel svatého Martina na návrší nad obcí, zachované tři mlýny poháněné vodním náhonem, rybník Chobot (sportovní rybaření) | Habrovany - první písemná zmínka o obci pochází z roku 1350, zámek, kostel Nejsvětější Trojice | Rousínov – první zmínka již roku 1222, kostel sv. Máří Magdalény, nábytkářská tradice | Rousínovec – barokní kostel sv. Václava z 18. stol., dům č.p. 7 postavený ve stylu lidové architektury 19. století | Lutršték – poutní barokní kaple Bolestné panny Marie | Mrazový klín - zajímavý skalní útvar (přírodní památka) 


Trasa 3

HLUBOČANY | DVOREK | NA SKALKÁCH | PODBŘEŽICE | LYSOVICE | HLUBOČANY 

Délka trasy: 21.1 km Úseky cesty typu: Lesní/polní 2.7 km , Vozová 3.9 km, Silnice III.třídy/MK 14.5 km 
Maximální výška: 330 m n.m. Minimální výška: 250 m n.m. 
Převýšení: 80 m

trasa 3

trasa 3 převýšení

Zajímavosti na trase:
Bohdalice-Pavlovice - první písemná zmínka o Bohdalicích je z roku 1337, barokní zámek, empírový kostel Nanebevzetí panny Marie z let 1807 – 1814, barokní socha svatého Jana Nepomuckého z počátku 18. století | Ve Žlebcách – přírodní rezervace | Orlov – zřícenina hradu nad vsí v lese | Hlubočany - první písemná zmínka o obci je z roku 1131, hanácká lidová architektura 19. století, kaplička se zvonicí | Kučerov - první písemná zmínka o obci pochází z roku 1235, kostel sv. Petra a Pavla z let 1698 - 1741, barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století, dům č.p. 12 se žudrem


Trasa 4

BOHDALICE | PAVLOVICE U BOHDALIC | ŽEŠOV | ORLOV - ZŘÍC. | MORAVSKÉ PRUSY | ZOUVALKA | NA SKALKÁCH | DVOREK | HLUBOČANY | KUČEROV | BOHDALICE  

Délka trasy: 24.9 km Úseky cesty typu: Pěší 1.9 km, Lesní/polní 10 km, Vozová 3.4 km, Silnice III.třídy/MK 8 km, Silnice II. třídy 1.6 km 
Maximální výška: 411 m n.m. 
Minimální výška: 249 m n.m. 
Převýšení: 162 m

trasa 4

trasa 4 převýšení


Zajímavosti na trase
Bohdalice-Pavlovice - první písemná zmínka o Bohdalicích je z roku 1337, barokní zámek, empírový kostel Nanebevzetí panny Marie z let 1807 – 1814, barokní socha svatého Jana Nepomuckého z počátku 18. století | Ve Žlebcách – přírodní rezervace | Orlov – zřícenina hradu nad vsí v lese | Hlubočany - první písemná zmínka o obci je z roku 1131, hanácká lidová architektura 19. století, kaplička se zvonicí | Kučerov - první písemná zmínka o obci pochází z roku 1235, kostel sv. Petra a Pavla z let 1698 - 1741, barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století, dům č.p. 12 se žudrem


Trasa 5

DRAŽOVICE | LETONICE | LETONSKÝ HÁJEK | NĚMČANY | SLAVKOV U BRNA | (POD URBANEM | EXIT ROUSÍNOV, 215 KM | ROUSÍNOVEC | ROUSÍNOV | PODBŘEŽICE | DRAŽOVICE 

Délka trasy: 26.25 km Úseky cesty typu: Lesní/polní 3.3 km, Vozová 4.1 km, Silnice III.třídy/MK 18.15 km, Silnice II. třídy 0.7 km 
Maximální výška: 339 m n.m. 
Minimální výška: 210 m n.m. 
Převýšení: 129 m 

trasa 5

trasa 5 převýšení

Zajímavosti na trase
Dražovice - první zmínka o obci pochází už z roku 1131, kostel svatého Jana Křtitele, socha svatého Jana Nepomuckého, zrekonstruované koupaliště s brouzdalištěm | Letonice – první zmínka o obci z doby vlády Václava I., barokní kostel sv. Mikuláše, barokní kaple Panny Marie Bolestné, volnočasový areál (lezecká stěna), koňská stanice | Němčany – první písemná zmínka o obci je z roku 1497, v okolí obce pohřebiště z doby bronzové, kostel svatého Antonína | Slavkov u Brna - první zmínka o osadě Slavkov je z roku 1237, monumentální barokní zámek postavený koncem 17. a počátkem 18. století (obklopen anglickým a francouzským parkem), v historickém jádru města (městská památková zóna) renesanční a barokní domy, klasicistní kostel pocházející z let 1786 až 1790, židovská synagoga a židovský hřbitov | Rousínovec – barokní kostel sv. Václava z 18. stol., dům č.p. 7 postavený ve stylu lidové architektury 19. století | Rousínov – první zmínka již roku 1222, kostel sv. Máří Magdalény, nábytkářská tradice | Podbřežice - první písemná zmínka o obci je z roku 1348, kostel sv. Pavla a Petra, náhrobní kámen malíře Vítka na místním hřbitově a litinový kříž zhotovený v roce 1832


Trasa 6

BOHDALICE | PAVLOVICE U BOHDALIC | ZADNÍ JEZÍRKO | STANOVISKO - SILNICE | ZDRAVÁ VODA (U HVĚZD.) | UHŘICE (U MILONIC) | MILONICE | NESOVICE | LETOŠOV | NEVOJICE | KLOBOUČKY | BUČOVICE - ŽST. | BUČOVICE | ČERNČÍN | KOJÁTKY | BOHDALICE 

Délka trasy: 40.9 km Úseky cesty typu: Lesní/polní 11.7 km, Vozová 8.25 km, Silnice III.třídy/MK 14.8 km, Silnice II. třídy 6.15 km 
Maximální výška: 445 m n.m. 
Minimální výška: 223 m n.m. 
Převýšení: 222 m

trasa 6

trasa 6 převýšení

Zajímavosti na trase
Bohdalice-Pavlovice - první písemná zmínka o Bohdalicích je z roku 1337, barokní zámek, empírový kostel Nanebevzetí panny Marie z let 1807 – 1814, barokní socha svatého Jana Nepomuckého z počátku 18. století | Hvězdlice – první písemná zmínka o obci je z roku 1353, barokní zámek, kostel svatého Jakuba Většího | Uhřice - první písemná zmínka o obci je z roku 1327, kaplička postavená v roce 1994 | Milonice - první písemná zmínka o obci je z roku 1349, empírový kostel svatého Petra a Pavla postavený v letech 1805 až 1807, socha svatého Jana Nepomuckého | Nesovice - první písemná zmínka o obci je z roku 1131, zděná kaplička a socha svatého Jana Nepomuckého, nad obcí renesanční zámek Nové Zámky vybudován v 60. letech 16. století | Nevojice - první písemná zmínka o obci je z roku 1353, barokní kostel svatého Mikuláše postavený kolem roku 1670 | Bučovice – první zmínka z roku 1322, renesanční zámek z let 1567 - 1582 (národní kulturní památka), radnice na náměstí, budova Strakošova domu z konce 18. století | Kojátky - první písemná zmínka o obci je z roku 1358, malý patrový zámek, kaplička


Trasa 7

VYŠKOV | KUČEROV | HLUBOČANY | ROSTĚNICE | ZVONOVICE | LYSOVICE | DRAŽOVICE | PODBŘEŽICE | KOMOŘANY | TUČAPY | NEMOJANY | LULEČ | U LIBUŠE | NAD SKÁLOU | PÍSTOVICKÝ MLÝN | RIVIERA - KOUPALIŠTĚ | KOPANINY (U DRNOVIC) | DRNOVICE | VYŠKOV - ŽST. | VYŠKOV

Délka trasy: 58.6 km
Úseky cesty typu: Pěší 0.4 km, Lesní/polní 13.05 km , Vozová 13.05 km, Silnice III.třídy/MK 27.95 km, Silnice II. třídy 4.15 km 
Maximální výška: 430 m n.m. 
Minimální výška: 239 m n.m. 
Převýšení: 191 m

trasa 6
trasa 6 převýšení

Zajímavosti na trase
Vyškov – první zmínka roku 1131, původní gotický hrad z 15. století přestavěn na zámek (muzeum), renesanční a barokní domy, barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, ZOO, DinoPark | Kučerov - první písemná zmínka o obci pochází z roku 1235, kostel sv. Petra a Pavla z let 1698 - 1741, barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století, dům č.p. 12 se žudrem | Hlubočany - první písemná zmínka o obci je z roku 1131, hanáckou lidovou architekturu 19. století., kaplička se zvonicí | Lysovice – první písemná zmínka pochází až z roku 1465, v současnosti památková zóna s historickým hanáckým domem se žudrem, kostel Srdce Ježíšova, koňská stanice | Větrníky – NPR, jedna z největších a nejcennějších stepních rezervací na jižní Moravě s rozlohou necelých 30 ha (23 druhů chráněných a 43 druhů ohrožených rostlin) | Dražovice - první zmínka o obci pochází už z roku 1131, kostel svatého Jana Křtitele, socha svatého Jana Nepomuckého, zrekonstruované koupaliště s brouzdalištěm | Podbřežice - první písemná zmínka o obci je z roku 1348, kostel sv. Pavla a Petra, náhrobní kámen malíře Vítka na místním hřbitově a litinový kříž zhotovený v roce 1832 | Tučapy - první písemná zmínka o obci je z roku 1358, ve středu obce zvonice se dvěma zvony pocházející z roku 1770 | Nemojany – boží muka, barokní kostel svatého Martina na návrší nad obcí, zachované tři mlýny poháněné vodním náhonem, rybník Chobot (sportovní rybaření) | Luleč – zbytky středověkého hradu, areál přírodního koupaliště s rozlohou 6 400m2 (tři travnaté pláže, skokanské můstky, skluzavky, sociální zázemí i hřiště) | Pístovický rybník - přírodní koupaliště (rekreační oblast) | Drnovice - první písemná zmínka o obci je z roku 1046, kostel svatého Vavřince s gotickým jádrem


Kontakt

Svazek obcí Větrník
Rostěnice 109
682 01 Rostěnice-Zvonovice
IČ: 70926727

tel: +420 517 330 610

info@vetrnik-obce.cz

na mapě

CSS Větrník

Centrum společných služeb Svazku obcí Větrník
e-mail: cssvetrnik@seznam.cz
tel: +420 777 136 325

Informační zpravodaj

Anketa

Společné akce

Podporuji
4057
Vyhýbám se jim
3952
Nevím
2966

Novinky na email 

Ke čtení dokumentů

Ikona DOC souboruMS Word Viewer
(soubory DOC)

Ikona PDF souboruAcrobat Reader
(soubory PDF)

Čas poslední aktualizace: 30.06.2020 v 21:38       Oficiální stránky Svazek obcí Větrník © 2011       webdesign: Origine