ČeštinaAngličtina

Bohdalice PavloviceBohdalice - Pavlovice

DražoviceDražovice

HlubočanyHlubočany

KučerovKučerov

LetoniceLetonice

LysoviceLysovice

Rostěnice ZvonoviceRostěnice - Zvonovice

Svazek obcí Větrník
oficiální stránky
Hp photoHp photoHp photoHp photoHp photoHp photoHp photo

Velikost textu              CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB Svazku obcí Větrník


Svazek obcí Větrník se zapojil do projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (dále jen CSS), registrační č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, který je novou aktivitou Svazu měst a obcí ČR. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015. Tento projekt se zaměřuje na vytvoření a provoz center společných služeb v rámci dobrovolných svazků obcí (dále jen DSO nebo SO). Strategickým cílem projektu je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do DSO nebo SO dle zákona o obcích, v platném znění. SO Větrník přikročil k postupnému zahájení provozu Centra společných služeb od 1. 7. 2016. Ve svém zahajovacím provozu se zaměřuje především na rozvojové, dotační a administrativní poradenství, přípravu, řízení a administraci projektů obcí a mikroregionu a na monitoring dotačních titulů. CSS zajišťuje agendy pro členské obce SO Větrník, jejich orgány a jimi zřízené organizace, případně i další zájemce. CSS pravidelně pořádá setkání starostů obcí SO Větrník a o své činnosti informuje prostřednictvím Informačního zpravodaje.

Kontakty:
Centrum společných služeb SO Větrník
Rostěnice 109
682 01 Rostěnice-Zvonovice

E-mail: cssvetrnik@seznam.cz
Telefon: 777 136 325

Manažer Centra společných služeb
Ing. Veronika Láníčková

Specialista rozvoje mikroregionu
Ing. Ivo Kameník

Menu rubriky:

Kontakt

Svazek obcí Větrník
Rostěnice 109
682 01 Rostěnice-Zvonovice
IČ: 70926727

tel: +420 517 330 610

info@vetrnik-obce.cz

na mapě

CSS Větrník

Centrum společných služeb Svazku obcí Větrník
e-mail: cssvetrnik@seznam.cz
tel: +420 777 136 325

Informační zpravodaj

Anketa

Společné akce

Podporuji
3758
Vyhýbám se jim
3642
Nevím
2721

Novinky na email 

Ke čtení dokumentů

Ikona DOC souboruMS Word Viewer
(soubory DOC)

Ikona PDF souboruAcrobat Reader
(soubory PDF)

Čas poslední aktualizace: 03.12.2019 v 09:59       Oficiální stránky Svazek obcí Větrník © 2011       webdesign: Origine